Wat is groen beleggen?

Wat is groen beleggen?

Groen beleggen is een trend. Maar heeft het wel zin?
Iedereen heeft het over “groene beleggingen”. Veel particuliere en professionele beleggers stellen zich de vraag: Waarom zouden we voor groene vormen van financiering kiezen en welke voordelen heeft het? Er zijn wel degelijk voordelen. Het gebruik van groene beleggingen spreekt nieuwe groepen investeerders aan, waardoor de financieringsbasis wordt verbreed. Vooral institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, gemeenten, of stichtingen geven er de voorkeur aan te beleggen waar deze investering ook ecologisch of zelfs sociaal rendement oplevert. En ook particulieren zijn steeds meer geïnteresseerd in duurzame investeringen. Een andere reden is het imago-effect: wie zich bezighoudt met groene financiering profiteert van een merkverbetering! Omdat de markt voor groene financiering in ons land relatief jong is, is de media-aandacht momenteel groot. Dit stelt een bedrijf in staat zich te positioneren als een duurzame speler. De reputatiewinst heeft een positief effect op de investeerders en de aantrekkelijkheid voor klanten en (potentiële) werknemers

Hoe groen is het echt?
Er bestaat momenteel geen juridisch bindende catalogus van criteria die opsomt wat nodig is voor een echte groene belegging. Ze proberen normen vast te stellen: Hoe wordt de opbrengst gebruikt? Hoe zit het met de rapportage? De normen omvatten ook het laten controleren van het project door een onafhankelijk bureau voordat het als “groen” kan worden beschouwd. Hoewel het vrijwillig is, moeten bedrijven en andere emittenten zich aan deze normen houden voor de uitgifte van groene obligaties of groene leningen. De richtlijnen zorgen voor de integriteit en transparantie van groene producten, regelen het selectieproces voor een project, de openbaarmaking en controle van het gebruik van de middelen en de rapportageverplichtingen. Degenen die aan deze normen voldoen, verschijnen op de radar van groene investeerders. In principe geldt dat hoe meer het economische proces en de economische structuren worden veranderd door het gebruik van financiële middelen in de richting van een klimaat neutrale en milieuvriendelijke economie, hoe “groener” de financiering zal zijn. In engere zin gaat het om investeringen die hernieuwbare energie bevorderen. In bredere zin worden projecten die de negatieve gevolgen van de klimaatverandering verzachten ook als groene investeringen beschouwd. Het gaat onder meer om een efficiënter gebruik van energie, schoon vervoer, water en afvalbeheer. Veel bedrijven handelen al duurzamer en “groener” dan ze zelf weten. Geen enkel bedrijf kan zich nog veroorloven om zich te onttrekken aan duurzame of groene financiering.

Is het wel de moeite waard?
Groene beleggingen brengen extra kosten met zich mee als gevolg van de toegenomen eisen voor transparantie en rapportage. Er moet worden aangetoond dat de fondsen daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat en het milieu. Hiervoor is meestal een onafhankelijk bureau nodig om het project te controleren en te certificeren. Door deze extra kosten blijkt dat veel particulieren en bedrijven nog twijfelen. Uit onderzoek blijkt dat 58 procent van de ondervraagden in principe geïnteresseerd is in groene beleggingen, maar slechts twee procent heeft daadwerkelijk actie ondernomen.

 

Reacties zijn gesloten.